רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון טוויטר פייסבוק לינקדין יוטיוב
     

דוחות שימושיים

?
איזו תשואה השיגה הפוליסה שלי בשנה החולפת  ?
איזו תשואה השיגה הפוליסה שלי בשנה החולפת 
בהשוואה למדד המניות, מדד אג"ח או שער הדולר ?

מה ניתן להפיק באמצעות המערכת ?
מקורות המידע והנחות המערכת

פוליסות עד שנת 2003
פוליסות חדשות החל משנת 2004